+48 566 999 1225
biuro@philipsled.com.pl

Oświetlenie pomieszczeń biurowych – normy i wymagania

Oświetlenie pomieszczeń biurowych – normy i wymagania

Tworząc stanowisko pracy bardzo ważne jest zapewnienie pracownikowi jak najlepszego miejsca do pracy. Przepisy BHP jasno określają jakie normy powinny spełniać meble wykorzystywane do pracy biurowej.

Prawidłowa postawa podczas pracy nie powoduje dyskomfortu nawet, gdy występuje konieczność spędzenia wielu godzin przed komputerem. Bardzo ważna jest temperatura jaka panuje w biurze. Zarówno zbyt niska, jak i za wysoka temperatura panująca w pomieszczeniach, w których pracujemy może być przyczyną do odesłania pracowników do domu. Planując biuro nie możemy zapominać o najważniejszej rzeczy, jaką powinniśmy zapewnić swoim pracownikom – o prawidłowym oświetleniu. Jest to niezmiernie ważne, gdyż zapewnienie dobrego oświetlenia nie tylko wpływa pozytywnie na wzrok naszych pracowników. Od tego w jakich warunkach pracujemy zależy wypoczęcie i efektywność wykonywanej pracy.

W zależności od rodzaju światła jakie jest dostarczane do naszego biura powinniśmy zapewnić jak najlepsze warunki do jego prawidłowego rozpraszania się. W przypadku światła dziennego, słonecznego ważny jest nie tylko stosunek powierzchni szyb do powierzchni biura, ale również przejrzystość. W pomieszczeniach biurowych stosunek powinien być nie niższy niż 1:8, natomiast w pozostałych nie mniejszy niż 1:12.

Jeśli natomiast chodzi o przejrzystość, szyby powinny być wolne od zabrudzeń, tak aby przepuszczały dostateczną ilość światła. Ze względu na nadmierne promieniowanie jakie może dostawać się poprzez szyby, należy wyposażyć je w odpowiednie urządzenia, których zadaniem będzie niwelowanie padania promieni słonecznych.

W przypadku wspomagania się światłem sztucznym należy zamontować takie oprawy, które będą dobrze oddawać kolory obiektów. W tym celu należy zwrócić szczególną uwagę na wskaźnik oddawania barw Ra – im wyższy, tym lepiej.
Nadmierne migotanie, nierównomierne rozproszenie, to tylko niektóre cechy złego oświetlenia. Niezależnie od źródła światła, jakie dostarczamy do naszych pomieszczeń biurowych, powinno ono mieć określone wartości natężenia. Wartości te są różne dla różnego rodzaju wykonywanej pracy.

Najważniejsze wartości, dotyczące prac biurowych to:

  • 700 luksów – w przypadku, gdy pracownicy wykonują prace projektowe;
  • 500 luksów – w większości wykonywanych prac przed komputerem;
  • 300 luksów – prace polegające na segregacji, kserowaniu dokumentów;
  • 200 luksów – prace w pomieszczeniach archiwów.

Warto pamiętać, że pełen zakres parametrów, jakie powinno spełniać oświetlenie i jakie musimy zapewnić pracownikom określa norma PN-EN 12464-1:2012 ”Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Miejsca pracy we wnętrzach”.

Urządzając miejsce pracy, należy zastosować się do przepisów i norm obowiązujących w zakresie oświetlenia. Nieprawidłowe oświetlenie miejsc, w których pracujemy skutkuje nie tylko problemami pracowników, takimi jak: senność, rozdrażnienie, ból głowy, niska efektywność pracy, ale przede wszystkim może być przyczyną niepotrzebnych problemów podczas kontroli Państwowej Inspekcji Pracy dla pracodawcy.